Logo

CBCT w codziennej praktyce stomatologicznej - interpretacja, praktyka i opisy badań. - 09.04.2024 r.

Date

Tuesday, April 9, 2024

Time

07:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

 

CBCT w codziennej praktyce stomatologicznej - interpretacja, praktyka i opisy badań. 

Szkolenie online

Odbycie kursu, stanowi realizację warunku określonego w  §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

 

Harmonogram szkolenia:

1. Wstęp do analizy CBCT.

2. Anatomia w CBCT.

3. Przykłady sytuacji klinicznych, patologii wraz z wyjaśnieniem i opisami.

4. Podsumowanie najważniejszych informacji niezbędnych do wykonania prawidłowego opisu. 

5. Prawo dotyczące wykonywania CBCT.

6. Analiza opisów badań.

7. Analiza przygotowanych badań CBCT - podczas szkolenia prowadzący udostępnia ekran i na bieżąco omawia obraz widoczny na ekranie. 


Zasady i regulamin szkolenia:

 • Koszt szkolenia wynosi 449 zł.
 • Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma link do szkolenia na adres e-mail.

 • Wykładowcą szkolenia będzie dr n.med. Anna Stróżyńska - Sitkiewicz, która na co dzień pracuje w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie i uzyska 3 punkty edukacyjne.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia  zostanie dostarczone za pomocą firmy InPost - paczkomat.
 • Faktura zostanie wystawiona po przeprowadzeniu szkolenia i wysłana na adres mailowy.

 • Płatności należy dokonać po otrzymaniu faktury na wskazany numer konta.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie udziału w szkoleniu z odroczonym terminem płatności.

 • Osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu  będzie miała możliwość uczestnictwa w innym terminie, bądź otrzyma nagranie webinaru. 

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

 • Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin kursu.

 • W  przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl

dr n. med. Anna Stróżyńska-Sitkiewicz

Anna Stróżyńska-Sitkiewicz, ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku Lekarsko-Dentystycznym w 2015 roku. Następnie doktorantka w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM - studia doktorancie zakończyła obroną Pracy Doktorskiej dotyczącą oceny zatok szczękowych w obrazach Tomografii Komputerowej Wiązką Stożkową uzyskując tytuł Doktora Nauk Medycznych w 2020 roku. Obecnie współpracuje z Zakładem Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UCK - WUM. Podczas studiów doktoranckich zdobywała doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz na stanowisku opisowym. Od 2017 związana z firmą Pozytron, jako wykładowca prowadzi również szkolenia indywidualne dla gabinetów stomatologicznych.