Logo

Nowe przepisy w prawie atomowym z uwzględnieniem ostatnich zmian dla lekarzy dentystów

Date

Wednesday, September 18, 2024

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda


 Nowe przepisy w prawie atomowym z uwzględnieniem ostatnich zmian dla lekarzy stomatologów.

Szkolenie online

 

Harmonogram szkolenia

1. Polskie akty prawne
- Ustawa Prawo Atomowe
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia
- Procedury wzorcowe

2. Europejskie akty prawne
- Dyrektywy Rady UE (EURATOM)
- Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej (Radiation Protection

3. Porównanie przepisów obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej..

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

 

Zasady i regulamin szkolenia:

 • Koszt szkolenia dla pozostałych osób  wynosi 190 zł.
 • Wykładowcą szkolenia jest Pani mgr Urszula Wiszowaty, która na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach elektroradiologia, stomatologia i higien stomatologiczna.
 • Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma link do szkolenia na adres e-mail.

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie drogą mailową.
 • Faktura zostanie wystawiona po przeprowadzeniu szkolenia i wysłana na adres mailowy.

 • Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na podany numer konta.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie udziału w szkoleniu z odroczonym terminem płatności.

 • Osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu  będzie miała możliwość uczestnictwa w innym terminie.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

 • Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin kursu.

 • W  przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl

mgr Urszula Wiszowaty

Jestem absolwentką kierunku elektroradiologia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W roku 2019 obroniłam pracę magisterską z zakresu obrazowania kości twarzoczaszki w tomografii stożkowej (CBCT). Od 2019 roku pracuję na stanowisku Starszy Technik RTG w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Warszawie. Od października 2020 r. prowadzę zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach elektroradiologia, stomatologia i higiena stomatologiczna. Moje obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z tomografią wiązką stożkową.