Logo

Ochrona Radiologiczna Pacjenta - Kraków 02.12.2023 - szkolenie online + egzamin stacjonarny

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Specjalność medyczna:
 • This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Szkolenie online

Przygotowanie do egzaminu

Egzamin Państwowy - Kraków 02.12.2023 r. 

REJESTRACJA  ZAKOŃCZONA !!!

SZKOLENIE:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonanie o specjalnościach medycznych: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.
 • Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).
 • Po rejestracji każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z dostępem do materiałów szkoleniowych. które należy samodzielnie  pobrać poprzez kliknięcie w przycisk "dołącz teraz", następnie -> pobierz materiały szkoleniowe.
 • Koszt szkolenia wynosi 289 zł (materiały szkoleniowe w wersji online).
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie i uzyska 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Zaświadczenie uczestnik  szkolenia otrzyma wraz z Certyfikatem zdania egzaminu w miejscu, w którym przystąpi do stacjonarnego  Egzaminu Państwowego.
 • Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia  za pośrednictwem firmy InPost kurierem na podany adres korespondencyjny lub do paczkomatu - dodatkowa opłata 20 zł. 
 • Po ukończonym szkoleniu należy przystąpić do egzaminu w trybie stacjonarnym w wybranym przez Państwa mieście. 
 • Płatności należy dokonać na podstawie faktury VAT otrzymanej na maila po dokonanej rejestracji
 • Rejestracja na szkolenie online jest równoznaczna z przyjęciem oraz obowiązkiem zapłaty faktury.
 • Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin kursu.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl

EGZAMIN:

 • Firma POZYTRON® Radiologia Medyczna Sp. z o. o. serdecznie zaprasza na egzamin państwowy  w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta, który odbędzie się w Krakowie w dniu 02.12.2023 r. 
 • Egzamin przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonanie o specjalnościach medycznych: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.
 • Do egzaminu może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta.
 • Po rejestracji każdy uczestnik  otrzyma na maila  dostęp do nagrania   webinaru przygotowującego do egzaminu.
 • Koszt egzaminu  wynosi 140 zł.
 • Płatności należy dokonać na podstawie faktury VAT otrzymanej na maila po dokonanej rejestracji
 • Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu równoważne z przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).
 • Certyfikat ważny jest 5 lat od daty wydania.
 • Certyfikat zdana egzaminu  wraz z  Zaświadczeniem uczestnik  otrzyma w miejscu, w którym przystąpi do stacjonarnego Egzaminu Państwowego.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca egzaminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
 • Uczestnik rejestrując się na egzamin akceptuje regulamin kursu
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl

Płatności za szkolenie i egzamin należy dokonać na podstawie faktury VAT otrzymanej na maila po dokonanej rejestracji (289 zł szkolenie + 140 zł egzamin = 429 zł).