Logo

ORP Online 16 lipiec 2022 r. Szkolenie i Egzamin Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Date

Saturday, July 16, 2022

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Specjalność medyczna:
 • This field is required.
Entry fee:
1,00zł
Required fields

Payment via

paypal

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

szkolenie, przygotowanie do egzaminu  i egzamin online


 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonanie o specjalnościach medycznych: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.
 • Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).
 • Po rejestracji każdy uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do  profesjonalnych materiałów szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione do pobrania w linku potwierdzającym płatność, który otrzymają Państwo drogą mailową po dokonaniu opłaty rejestracyjnej.
 • Na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) weryfikacja tożsamości uczestnika odbywa się za pomocą systemu płatności PayPal.

 • Koszt szkolenia wynosi 350 zł (materiały szkoleniowe w wersji online + przygotowanie do egzaminu online).
 • W dniu egzaminu odbędą się 2 godzinne warsztaty on-line przygotowujące do egzaminu (analiza przykładowych pytań testowych).
 • Każdy uczestnik ma możliwość  przystąpienia w dniu warsztatów do testowego egzaminu wewnętrznego w trybie on-line przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną.
 • Warunkiem przystąpienia do Egzaminu wewnętrznego jest podanie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o przystąpienie do egzaminu.
 • Koszt wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 140 zł ponosi uczestnik szkolenia.
 • Całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej wynosi 490 zł.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie i uzyska 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu równoważne z przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą tradycyjną lub kurierem na podany adres korespondencyjny.
 • Certyfikat ważny jest 5 lat od daty wydania.
 • Uczestnicy odnawiający uprawnienia w firmie POZYTRON oraz klienci abonamentowi firmy POZYTRON otrzymują zniżkę za udział w szkoleniu i egzaminie w wysokości 50 zł.


Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł. 

Faktura zostanie wystawiona po przeprowadzeniu szkolenia i wysłana na adres mailowy.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury.

Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie udziału w szkoleniu z odroczonym terminem płatności.

Osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu  będzie miała możliwość uczestnictwa w innym terminie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin kursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl