Logo

ORP Online 18 kwiecień 2021 r. Szkolenie i Egzamin Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Date

Sunday, April 18, 2021

Time

04:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Specjalność medyczna:
 • This field is required.
Entry fee:
1,00zł
Required fields

Payment via

paypal

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

szkolenie, przygotowanie do egzaminu  i egzamin online


 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonanie o specjalnościach medycznych: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.
 • Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).
 • Po rejestracji każdy uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do  profesjonalnych materiałów szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione do pobrania w linku potwierdzającym płatność, który otrzymają Państwo drogą mailową po dokonaniu opłaty rejestracyjnej.
 • Koszt szkolenia wynosi 350 zł (materiały szkoleniowe w wersji online + przygotowanie do egzaminu online).
 • W dniu egzaminu odbędą się 2 godzinne warsztaty on-line przygotowujące do egzaminu (analiza przykładowych pytań testowych).
 • Każdy uczestnik ma możliwość  przystąpienia w dniu warsztatów do testowego egzaminu wewnętrznego w trybie on-line przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną.
 • Warunkiem przystąpienia do Egzaminu wewnętrznego jest podanie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o przystąpienie do egzaminu.
 • Koszt wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 140 zł ponosi uczestnik szkolenia.
 • Całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej wynosi 490 zł.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie i uzyska 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu równoważne z przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą tradycyjną lub kurierem na podany adres korespondencyjny.
 • Certyfikat ważny jest 5 lat od daty wydania.
 • Uczestnicy odnawiający uprawnienia w firmie POZYTRON oraz klienci abonamentowi firmy POZYTRON otrzymują zniżkę za udział w szkoleniu i egzaminie w wysokości 50 zł.


Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł. 

Faktura  za uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie  w kwocie 490 zł zostanie wystawiona  po ukończeniu szkolenia, faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl

Presenter

mgr inż. Justyna Głowacka

Jestem absolwentką Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska (lata 2011-2015). Od kwietnia 2015r. do listopada 2016r. pełniłam stanowisko młodszego asystenta w Oddziale Higieny Radiacyjnej WSSE w Poznaniu, gdzie zdobywałam wiedzę praktyczną uczestnicząc w kontrolach aparatów RTG. Od listopada 2016r. do chwili obecnej związana jestem z firmą Pozytron Radiologia w Medycynie na stanowisku zastępcy kierownika działu projektów i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. W czerwcu 2019r. uzyskałam uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-3 nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.