Logo

ORP Online 18 listopad 2022 r. Szkolenie i Egzamin Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Date

Friday, November 18, 2022

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Proszę zaznaczyć prawidłową opcję:
  • This field is required.
This field is required.
Specjalność medyczna:
  • This field is required.
This field is required.
Entry fee:
1,00zł
Required fields

Payment via

paypal

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

szkolenie, przygotowanie do egzaminu  i egzamin online


Komisja Stomatologiczna oraz Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu wraz z firmą POZYTRON Radiologia Medyczna zapraszają na szkolenie z zakresu - OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA - online.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, osoby wykonujące badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promnieniowania jonizującego mogą  odbyć szkolenie z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Szkolenie dotyczy  m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 390) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

 

Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).

 

Zgodnie  z art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jak również stosuje jednolity system organizacji szkolenia i egzaminu.

Na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) weryfikacja tożsamości uczestnika odbywa się za pomocą systemu płatności PayPal.

 

Koszt szkolenia dla członków DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ:

 Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł. 

 materiały szkoleniowe + repetytorium* + koszt egzaminu = 390 zł

 DRL członkom DIL pokrywa koszt w wysokości 140 zł, natomiast członek DIL opłaca indywidualnie koszt w wysokości 250 zł.

Dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ilość miejsc dofinansowanych przez DRL wynosi 100.

Faktura zostanie wystawiona po przeprowadzeniu szkolenia i wysłana na adres mailowy.

 

 

Koszt szkolenia dla osób nie będących członkami DIL:

Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł.

350 zł mat. szkoleniowe + repetytorium*+140 zł koszt egzaminu = 490 zł


*(w dniu szkolenia i egzaminu odbędą się  2 godzinne warsztaty podsumowujące) 

 

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione do pobrania w linku potwierdzającym płatność, który otrzymają Państwo drogą mailową po dokonaniu opłaty rejestracyjnej.

 

W dniu egzaminu odbędą się 2 godzinne warsztaty on-line przygotowujące do egzaminu (analiza przykładowych pytań testowych).

 

Każdy uczestnik ma możliwość  przystąpienia w dniu warsztatów do testowego egzaminu wewnętrznego w trybie on-line przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną.

Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie udziału w szkoleniu z odroczonym terminem płatności.

Osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu  będzie miała możliwość uczestnictwa w innym terminie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin kursu.

 

Za szkolenie przyznane jest 7 punktów edukacyjnych.


W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

tel: +48 505 440 173  lub +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl